Buddyzm

Budda Siakjamuni

Budda Siakjamuni

Zgodnie z naukami Buddy każdy z nas doświadcza swojej własnej karmy, czyli rezultatów wcześniejszych myśli, słów i działań. Prawdziwa praca z umysłem zaczyna się więc od świadomego przejęcia odpowiedzialności za własne czyny i rozwinięcia samodzielności.

Nie wszystkim łatwo jest to zrozumieć, szczególnie wtedy, gdy ktoś znajduje się w trudnym położeniu. Budda naucza jednak, że przyczyną cierpienia nie jest zło, lecz niezrozumienie. Dlatego chodzi przede wszystkim o usunięcie niewiedzy sprawiającej, ze postępowanie istot prowadzi je często do cierpienia zamiast do trwałego szczęścia, którego każdy nieustannie szuka. Nauki Buddy ukazują drogę do tego celu.

Kiedy pytano Buddę dlaczego naucza, odpowiadał zawsze:

“Nauczam, ponieważ wszystkie istoty pragną osiągnąć szczęście i uniknąć cierpienia. Nauczam o naturze rzeczy.”

Więcej informacji nt. nauk Buddy można znaleźć na stronach: www.buddyzm.pl.